Tiếng Anh

ill

Tiếng Việt
bệnh, ốm

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
illVí dụThe patients are ill.Bản dịchNhững bệnh nhân đang ốm.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.