Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ill

Bản dịch
bệnh, ốm
The
(article)
patients
những bệnh nhân
are
đang
thì
ill
ốm
bệnh
.
Những bệnh nhân đang ốm.
Có 1 lời bình
Are
đang
you
bạn
ill
ốm
bệnh
?
Bạn đang bệnh à?
Có 9 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
bị
đang
ill
ốm
bệnh
.
Cô ấy bị bệnh.
Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.