Tiếng Anh

if

Tiếng Việt
nếu, mà

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
ifVí dụIf you eat my lunch, I eat your dinner.Bản dịchNếu bạn ăn bữa trưa của tôi, tôi ăn bữa tối của bạn.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.