Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

if

Bản dịch
nếu, mà
If
nếu
you
bạn
eat
ăn
my
của tôi
lunch
bữa trưa
,
I
tôi
eat
ăn
your
của bạn
dinner
bữa tối
.
Nếu bạn ăn bữa trưa của tôi, tôi ăn bữa tối của bạn.
Có 29 lời bình
If
nếu
you
bạn
love
yêu
tình yêu
me
tôi
,
I
tôi
love
loveyou
yêu bạn
yêu em
yêu
tình yêu
you
loveyou
yêu bạn
yêu em
bạn
.
Nếu bạn yêu tôi thì tôi cũng yêu bạn.
Có 74 lời bình
If
nếu
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
drinks
uống
,
I
tôi
eat
ăn
.
Nếu anh ấy uống, tôi ăn.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.