Tiếng Anh

identities

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
identitySốsố ítVí dụThe police are looking for the identity.Bản dịchCảnh sát đang tìm kiếm sự nhận dạng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.