Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ideas

Bản dịch
những ý tưởng, những ý kiến, những sáng kiến
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.