Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

idea

Bản dịch
ý tưởng, ý kiến
I
tôi
like
thích
giống như
giống
your
của bạn
idea
ý kiến
ý tưởng
more
nhiều hơn
hơn
.
Tôi thích ý kiến của bạn hơn.
Có 12 lời bình
They
họ
chúng
present
trình bày
thuyết trình
bày tỏ
their
của họ
idea
ý tưởng
ý kiến
.
Họ trình bày ý tưởng của họ.
Có 18 lời bình
She
cô ấy
cô ta
has
an
một
An (proper name)
idea
ý kiến
ý tưởng
.
Cô ấy có một ý tưởng.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.