Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

humor

Bản dịch
sự hài hước, sự hóm hỉnh
I
tôi
like
thích
giống như
giống
her
của cô ấy
cô ấy
good
hay
khoẻ
tốt
humor
sự hóm hỉnh
sự hài hước
.
Tôi thích sự hài hước tuyệt vời của cô ấy .
Có 10 lời bình
She
cô ta
cô ấy
is
bị
too
quá
cũng
serious
nghiêm túc
nghiêm trọng
for
cho
để
trong (time)
humor
sự hài hước
sự hóm hỉnh
.
Cô ta thì quá nghiêm túc cho hài hước .
Có 16 lời bình
You
bạn
have
no
không
đừng
humor
sự hài hước
sự hóm hỉnh
!
Bạn không có sự hài hước.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.