Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

how

Bản dịch
như thế nào, làm sao
What
cái gì
thật là
,
why
tại sao
vì sao
and
với
how
như thế nào
làm sao
?
Cái gì, tại sao và như thế nào?
Có 52 lời bình
How
như thế nào
làm sao
are
thì
the
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
(article)
boys
theboys
Những cậu bé
Những chàng trai
cậu bé (số nhiều)
chàng trai (số nhiều)
?
Những cậu bé thế nào?
Có 25 lời bình
How
như thế nào
làm sao
is
bị
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
?
Anh ấy có khỏe không?
Có 23 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.