Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

house

Bản dịch
nhà, ngôi nhà, căn nhà
My
của tôi
uncle
chú
has
a
một
house
ngôi nhà
nhà
căn nhà
in
trong
vào
Italy
Ý
nước Ý
.
Chú của tôi có một ngôi nhà ở Ý.
Có 14 lời bình
My
của tôi
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
is
bị
your
của bạn
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
.
Nhà của tôi là nhà của bạn.
Có 21 lời bình
Your
của bạn
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
is
bị
my
của tôi
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
.
Nhà của bạn là nhà của tôi.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.