Tiếng Anh

hotel

Tiếng Việt
khách sạn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
hotelSốsố ítVí dụAre we in the same hotel?Bản dịchChúng tôi có ở cùng khách sạn không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.