Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hope

Bản dịch
hy vọng, niềm hy vọng, mong
We
chúng tôi
hope
hy vọng
niềm hy vọng
mong
it
rains
mưa
today
hôm nay
.
Chúng tôi hi vọng trời mưa hôm nay.
Có 19 lời bình
I
tôi
hope
mong
hy vọng
niềm hy vọng
that
rằng
điều đó
đó
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
likes
thích
me
tôi
.
Tôi mong rằng anh ấy thích tôi.
Có 36 lời bình
I
tôi
hope
hy vọng
niềm hy vọng
mong
that
rằng
điều đó
đó
they
họ
chúng
come
đến
đi
.
Tôi hi vọng rằng họ đến.
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.