Tiếng Anh

home

Tiếng Việt
nhà

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
homeSốsố ítVí dụThe kitchen is the center of the home.Bản dịchNhà bếp là trung tâm của ngôi nhà.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.