Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

him

Bản dịch
anh ấy
She
cô ấy
cô ta
reads
đọc
him
anh ấy
a
một
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Cô ấy đọc cho anh ta một quyển sách.
Có 105 lời bình
She
cô ấy
cô ta
reads
đọc
him
anh ấy
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Cô ấy đọc cho anh ấy một tờ báo.
Có 33 lời bình
I
tôi
read
đọc
him
anh ấy
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Tôi đọc cho anh ấy một tờ báo.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.