Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

herself

Bản dịch
She
cô ấy
cô ta
lives
sống
mạng sống
cuộc sống (số nhiều)
by
byherself
tự mình
tự
bằng
bởi
cạnh
herself
byherself
tự mình
tự
in
trong
vào
that
đó
điều đó
việc đó
room
căn phòng
phòng
.
ấy sống một mình trong căn phòng đó.
Có 11 lời bình
She
cô ấy
cô ta
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
love
yêu
tình yêu
herself
.
ấy không yêu bản thân mình.
Có 16 lời bình
She
cô ấy
cô ta
speaks
nói
to
với
đối với
vào
herself
.
ấy nói với chính mình.
Có 18 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.