Tiếng Anh

her

Tiếng Việt
cô ấy, của cô ấy

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
herVí dụThe spider eats her mouse.Bản dịchCon nhện ăn con chuột của cô ấy.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.