Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

help

Bản dịch
giúp, giúp đỡ, sự giúp đỡ
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
vào
đối với
với
help
giúp
giúp đỡ
sự giúp đỡ
my
của tôi
brother
anh trai
em trai
.
Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi.
Có 5 lời bình
We
chúng tôi
will
sẽ
help
giúp
giúp đỡ
sự giúp đỡ
my
của tôi
brother
anh trai
em trai
.
Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi.
Có 9 lời bình
I
tôi
will
sẽ
help
giúp
giúp đỡ
sự giúp đỡ
Luis
Luis
.
Tôi sẽ giúp Luis.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.