Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hello

Bản dịch
xin chào
Hello
xin chào
,
Duolingo
Duolingo
!
Xin chào, Duolingo!
Có 25 lời bình
Hello
xin chào
Luis
Luis
Xin chào Luis
Có 27 lời bình
Hello
xin chào
Xin chào
Có 121 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.