Tiếng Anh
hello
Tiếng Việt
chào, xin chào

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
helloVí dụHello, Duolingo!Bản dịchXin chào, Duolingo!

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.