heart

Bản dịch
trái tim
I
tôi
finally
cuối cùng
rốt cuộc
won
đã giành được
đã giành
đã có được
his
của anh ấy
heart
trái tim
.
Cuối cùng tôi đã giành được trái tim của anh ấy.
Có 4 lời bình
I
tôi
listen
listento
nghe
lắng nghe
nghe
nghe lời
to
listento
nghe
để
vào
đối với
your
của bạn
heart
trái tim
.
Tôi lắng nghe trái tim của bạn.
Có 5 lời bình
I
tôi
lost
đã bị mất
lạc
a
một
heart
trái tim
!
Tôi đã mất một trái tim!
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.