Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

heads

Bản dịch
những cái đầu
These
đây là những
này
are
đang
our
của chúng tôi
heads
những cái đầu
.
Đây là những cái đầu của chúng ta.
Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.