Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

have

Bản dịch
We
chúng tôi
have
an
một
An (proper name)
apple
trái táo
quả táo
táo
.
Chúng tôi một quả táo.
Có 47 lời bình
They
họ
chúng
have
a
một
menu
thực đơn
.
Họ một tờ thực đơn.
Có 48 lời bình
You
bạn
have
an
một
An (proper name)
apple
trái táo
quả táo
táo
.
Bạn một quả táo.
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của have


PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.