Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hat

Bản dịch

mũ, nón

He
wears
a
hat
.

Anh ấy đội một cái .

Có 38 lời bình

I
have
your
hats
.

Tôi có những cái của bạn.

Có 34 lời bình

He
wears
a
hat
.

Anh ấy đội một cái .

Có 38 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.