Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

happy

Bản dịch
hạnh phúc
I
tôi
am
đang
happy
hạnh phúc
with
với
cùng
bằng
my
của tôi
new
mới
house
ngôi nhà
nhà
căn nhà
.
Tôi hạnh phúc với ngôi nhà mới của tôi.
Có 9 lời bình
We
chúng tôi
wanted
đã muốn (quá khứ)
to
cho
vào
đối với
make
làm
làm cho
nấu
the
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
(article)
boy
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
cậu bé
thằng nhóc
happy
hạnh phúc
.
Chúng tôi đã muốn làm cậu bé hạnh phúc.
Có 2 lời bình
I
tôi
am
đang
very
rất
happy
hạnh phúc
to
vào
đối với
với
know
biết
quen
you
bạn
.
Tôi thì rất hạnh phúc khi biết bạn .
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.