Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

half

Bản dịch

nửa, một nửa

Half
of
a
shirt
is
not
a
shirt
.

Một nửa cái áo thì không phải là cái áo.

Có 3 lời bình

Half
of
a
lemon
is
still
a
lemon
.

Một nửa quả chanh thì vẫn là quả chanh.

Có 2 lời bình

We
eat
half
of
the
bread
.

Chúng tôi ăn một nửa bánh mì.

Có 30 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.