Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

hair

Bản dịch

tóc

A
man
without
hair
is
like
a
garden
without
flowers
.

Một người đàn ông không có tóc thì cũng giống như một khu vườn không có hoa.

Có 1 lời bình

Do
you
like
my
hair
?

Bạn có thích mái tóc của tôi không?

Có 9 lời bình

My
father
does
not
have
hair
.

Cha của tôi không có tóc.

Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.