Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

gym

Bản dịch
gym, phòng thể dục
We
chúng tôi
played
đã chơi (quá khứ)
basketball
bóng rổ
in
trong
vào
the
(article)
gym
phòng thể dục
gym
.
Chúng tôi đã chơi bóng rổ tại phòng gym.
Có 3 lời bình
Are
đang
they
họ
chúng
at
lúc
vào
the
(article)
gym
phòng thể dục
gym
?
Họ đang ở phòng tập thể dục phải không?
Có 8 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
go
goto
đến
đi
to
goto
đến
đến
vào
đối với
the
(article)
gym
gym
phòng thể dục
?
Bạn đi đến phòng gym à?
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.