Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

groups

Bản dịch
nhóm (số nhiều)
The
(article)
groups
nhóm (số nhiều)
change
thay đổi
sự thay đổi
after
sau
sau khi
about
khoảng
về
three
ba
to
đến
vào
đối với
four
bốn
weeks
tuần
tuần lễ
.
Các nhóm thay đổi sau khoảng ba tới bốn tuần.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.