Tiếng Anh

groups

Tiếng Việt
nhóm (số nhiều)

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
groupSốsố ítVí dụOur group travels to China.Bản dịchNhóm của chúng tôi đi du lịch đến Trung Quốc.
groupsSốsố nhiềuVí dụThe groups change after about three to four weeks.Bản dịchCác nhóm thay đổi sau khoảng ba tới bốn tuần.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.