Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ground

Bản dịch
mặt đất, dưới đất, sân
Why
tại sao
vì sao
is
bị
the
(article)
tomato
cà chua
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
ground
dưới đất
sân
mặt đất
?
Tại sao quả cà chua ở dưới đất ?
Có 10 lời bình
The
(article)
animal
con thú
con vật
động vật
plays
chơi
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
ground
mặt đất
dưới đất
sân
.
Con vật chơi trên mặt đất.
Có 3 lời bình
The
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
(article)
boy
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
cậu bé
thằng nhóc
writes
viết
viết cho
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
ground
mặt đất
sân
dưới đất
.
Cậu bé viết lên mặt đất.
Có 37 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.