Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

great

Bản dịch
lớn, tuyệt vời, vĩ đại
My
father
is
a
great
man
.
Cha của tôi là một người đàn ông vĩ đại.
Có 10 lời bình
It
is
really
a
great
moment
.
Nó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Có 4 lời bình
He
is
a
great
friend
.
Anh ấy là một người bạn tuyệt vời.
Có 5 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.