Tiếng Anh

grass

Tiếng Việt
cỏ, bãi cỏ

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
grassSốsố ítVí dụOur grass is green.Bản dịchBãi cỏ của chúng tôi thì màu xanh lá cây.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.