Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

grade

Bản dịch
lớp, hạng, điểm học
I
tôi
am
đang
a
một
fourth
thứ tư (số thứ tự)
grade
lớp
cấp bậc
điểm học
teacher
giáo viên
.
Tôi là một giáo viên lớp bốn.
Có 29 lời bình
My
của tôi
brother
anh trai
em trai
is
đang
bị
in
trong
vào
first
thứ nhất
đầu tiên
grade
lớp
điểm học
hạng
.
Anh tôi đang học lớp một.
Có 24 lời bình
I
tôi
am
đang
a
một
fourth
thứ tư (số thứ tự)
grade
lớp
cấp bậc
điểm học
teacher
giáo viên
.
Tôi là một giáo viên lớp bốn.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.