Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

goodbye

Bản dịch
tạm biệt, chào
Goodbye
tạm biệt
chào
and
với
good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
tốt
hay
khoẻ
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
buổi tối
đêm
!
Tạm biệt và chúc ngủ ngon!
Có 140 lời bình
Goodbye
tạm biệt
chào
,
David
David
.
Tạm biệt, David.
Có 82 lời bình
Goodbye
tạm biệt
chào
!
Tạm biệt!
Có 47 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.