Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

good

Bản dịch
tốt, giỏi, khoẻ
Are
đang
you
bạn
a
một
good
giỏi
hay
khoẻ
cook
đầu bếp
người đầu bếp
nấu ăn
?
Bạn có phải là một đầu bếp giỏi không?
Có 2 lời bình
My
của tôi
husband
chồng
is
đang
a
một
good
tốt
giỏi
hay
man
người đàn ông
đàn ông
.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt.
Có 9 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
good
goodwriter
nhà văn giỏi
giỏi
tốt
hay
writer
goodwriter
nhà văn giỏi
nhà văn
.
Anh ấy là một nhà văn giỏi.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.