Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

goals

Bản dịch
bàn thắng (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.