Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

go

Bản dịch
đi
The
(article)
men
những người đàn ông
go
đi
.
Những người đàn ông đi.
Có 13 lời bình
We
chúng tôi
go
đi
.
Chúng tôi đi.
Có 20 lời bình
I
tôi
go
đi
.
Tôi đi.
Có 22 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của go


PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.