Tiếng Anh

go

Tiếng Việt
đi

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
goesVí dụThe cat goes eat my food.Bản dịchCon mèo đi ăn thức ăn của tôi.
goVí dụThe men go.Bản dịchNhững người đàn ông đi.
wentVí dụThey went to the park the next morning.Bản dịchHọ đã đi tới công viên vào buổi sáng hôm sau.
goneVí dụShe has gone out.Bản dịchCô ấy đã đi ra ngoài.
goingVí dụI am going to add that I did not see José.Bản dịchTôi sẽ bổ sung là tôi đã không trông thấy José.
goingVí dụI always drink a glass of milk before going to bed.Bản dịchTôi luôn uống một ly sữa trước khi đi ngủ.
goVí dụI did not go to church today.Bản dịchTôi đã không đi nhà thờ ngày hôm nay.

chia động từ go

PersonPresentPast
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.