Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

glasses

Bản dịch
kính, ly, cặp kính
She
cô ấy
cô ta
wears
đeo
mang
đội
glasses
kính
cặp kính
cốc
.
Cô ấy đeo đôi kính.
Có 32 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.