Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

glass

Bản dịch
ly, cốc
The
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
(article)
girl
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
cô gái
bé gái
cô bé
wants
muốn
a
một
glass
cốc
ly
of
của
orange
orangejuice
nước cam
cam
màu cam
quả cam
juice
orangejuice
nước cam
nước ép
nước trái cây
nước hoa quả
.
Cô gái muốn một ly nước cam.
Có 4 lời bình
A
một
glass
cốc
ly
of
của
wine
rượu vang
Một ly rượu vang
Có 8 lời bình
The
(article)
glass
ly
cốc
Cái ly
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.