Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

generation

Bản dịch
thế hệ
His
của anh ấy
generation
thế hệ
drinks
uống
black
đen
màu đen
coffee
cà phê
.
Thế hệ của anh ấy uống cà phê đen.
Có 13 lời bình
Our
của chúng tôi
generation
thế hệ
likes
thích
coffee
cà phê
.
Thế hệ của chúng tôi thích cà phê.
Có 43 lời bình
Your
của bạn
generation
thế hệ
wears
đội
mang
mặc
hats
những cái mũ
những cái nón
.
Thế hệ của bạn đội những cái mũ.
Có 39 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.