Tiếng Anh

generally

Tiếng Việt
nói chung, thường thường, thông thường

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
generallyVí dụWe generally eat fish on Friday.Bản dịchNói chung chúng tôi ăn cá vào thứ sáu.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.