Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

generally

Bản dịch

nói chung, thường thường, thông thường

We
generally
eat
fish
on
Friday
.

Nói chung chúng tôi ăn cá vào thứ sáu.

Có 22 lời bình

I
generally
drink
coffee
with
milk
.

Tôi thường thường uống cà phê với sữa.

Có 25 lời bình

Generally

Nói chung

Có 27 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.