Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

general

Bản dịch
chung, tổng quát, thông thường
In
trong
vào
general
chung
toàn thể
thông thường
,
the
(article)
staff
nhân viên
is
bị
bilingual
nói hai thứ tiếng
sử dụng hai thứ tiếng
thông thạo hai thứ tiếng
.
Nhìn chung, nhân viên nói hai thứ tiếng.
Có 26 lời bình
In
vào
trong
general
chung
thông thường
toàn thể
we
chúng tôi
eat
ăn
fish
món cá
con cá
on
vào (day, month)
trên
bật
Friday
thứ sáu
.
Nói chung chúng tôi ăn cá vào thứ Sáu.
Có 47 lời bình
In
trong
vào
general
chung
toàn thể
thông thường
Nhìn chung
Có 55 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.