Tiếng Anh

general

Tiếng Việt
chung, tổng quát, thông thường

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
generalVí dụIn general, the staff is bilingual.Bản dịchNhìn chung, nhân viên nói hai thứ tiếng.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.