Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

games

Bản dịch
trò chơi, trận đấu
Our
của chúng tôi
team
đội
nhóm
lost
đã bị mất
lạc
all
tất cả
mọi
đều
games
trận đấu
trò chơi
.
Đội của chúng ta đã thua tất cả các trận đấu.
Có 10 lời bình
Children
những đứa trẻ
trẻ con
trẻ em
like
thích
giống như
giống
games
trò chơi
trận đấu
.
Trẻ em thích những trò chơi.
Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.