Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

game

Bản dịch
trò chơi, trận đấu
Is
đang
everything
mọi thứ
tất cả mọi thứ
a
một
game
trò chơi
trận đấu
for
đối với
trong (time)
you
bạn
?
Mọi thứ là một trò chơi đối với bạn sao?
Có 2 lời bình
We
chúng tôi
played
đã chơi (quá khứ)
a
một
bad
kém
tệ
tồi
game
trận đấu
trò chơi
.
Chúng ta đã chơi một trận đấu kém.
Có 1 lời bình
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
just
chỉ
mỗi
vừa mới
a
một
game
trò chơi
trận đấu
!
Đó chỉ là một trò chơi!
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.