Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

future

Bản dịch
tương lai
I
tôi
speak
nói
with
với
cùng
bằng
him
anh ấy
about
về
khoảng
my
của tôi
future
tương lai
career
sự nghiệp
.
Tôi nói chuyện với anh ta về sự nghiệp tương lai của mình.
Có 9 lời bình
You
bạn
are
đang
my
của tôi
future
tương lai
husband
chồng
.
Anh là người chồng tương lai của em.
Có 137 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
bị
my
của tôi
future
tương lai
wife
vợ
.
Cô ấy là vợ tương lai của tôi.
Có 61 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.