Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

front

Bản dịch
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
một
dog
con chó
chó
in
infrontof
trước
ở phía trước
trong
vào
front
infrontof
trước
ở phía trước
of
infrontof
trước
ở phía trước
của
our
của chúng tôi
building
toà nhà
dựng
xây dựng
.
một con chó trước toà nhà của chúng tôi.
Có 6 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
bị
a
một
park
công viên
in
infrontof
trước
ở phía trước
trong
vào
front
infrontof
trước
ở phía trước
of
infrontof
trước
ở phía trước
của
my
của tôi
house
nhà
căn nhà
ngôi nhà
.
một công viên trước nhà tôi.
Có 7 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
bị
in
infrontof
trước
ở phía trước
trong
vào
front
infrontof
trước
ở phía trước
of
infrontof
trước
ở phía trước
của
her
cô ấy
của cô ấy
.
Anh ấy đằng trước ấy.
Có 31 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.