Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

friday

Bản dịch
thứ sáu
Tomorrow
is
not
Friday
.
Ngày mai không phải là ngày thứ sáu.
Có 8 lời bình
Tomorrow
is
not
Friday
.
Ngày mai không phải là ngày thứ sáu.
Có 8 lời bình
I
eat
meat
on
Friday
.
Tôi ăn thịt vào thứ Sáu.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.