Tiếng Anh

french

Tiếng Việt
Pháp, tiếng Pháp, người Pháp

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
frenchVí dụEnglish to FrenchBản dịchTiếng Anh sang tiếng Pháp
FrenchVí dụThe French flag is blue, white, and red.Bản dịchLá cờ Pháp có màu xanh dương, màu trắng và màu đỏ.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.