Tiếng Anh

freedom

Tiếng Việt
tự do, sự tự do

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
freedomSốsố ítVí dụIs freedom a place or an idea?Bản dịchTự do là một nơi hay là một ý kiến?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.