Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

free

Bản dịch
tự do, miễn phí, rảnh
I
tôi
am
đang
a
một
free
tự do
rảnh
miễn phí
man
người đàn ông
đàn ông
.
Tôi là một người đàn ông tự do.
Có 16 lời bình
The
(article)
lunch
bữa trưa
is
bị
free
miễn phí
rảnh
tự do
.
Bữa ăn trưa thì miễn phí.
Có 3 lời bình
I
tôi
am
đang
free
rảnh rỗi
rảnh
tự do
today
hôm nay
.
Tôi thì rảnh rỗi hôm nay.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.