Tiếng Anh

foundations

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
foundationSốsố ítVí dụWe are not a foundation.Bản dịchChúng tôi không phải một tổ chức.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.