Tiếng Anh

foundation

Tiếng Việt
nền tảng

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
foundationSốsố ítVí dụWe are not a foundation.Bản dịchChúng tôi không phải là một tổ chức.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.