Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

found

Bản dịch
He
anh ấy
anh ta
cậu ấy
found
đã tìm thấy
my
của tôi
wallet
ví tiền
.
Anh ấy đã tìm thấy cái ví của tôi.
Có 14 lời bình
We
chúng tôi
found
đã tìm thấy
the
(article)
hotel
khách sạn
.
Chúng tôi đã tìm thấy khách sạn.
Có 7 lời bình
We
chúng tôi
found
đã tìm thấy
the
(article)
milk
sữa
.
Chúng tôi đã tìm thấy sữa.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của find


PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.