Tiếng Anh

formula

Tiếng Việt
công thức, cách thức

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
formulaSốsố ítVí dụWe will learn a new formula today.Bản dịchChúng ta sẽ học một công thức mới hôm nay.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.